#
#

Navigace

Obsah

 

Projekt „Oprava hasičské zbrojnice Hrbov - 1. etapa“ byl spolufinancován
z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2018 , reg. číslo 19975.
Projekt byl realizován od srpna do listopadu 2018. Realizací projektu byly provedeny udržovací práce na objektu hasičské zbrojnice, tj. byla opravena střecha, vyměněna okna a dveře a opravena fasáda.


Celkové náklady        ........................  404 112,- Kč
Uznatelné náklady        ...................  404 112,- Kčjčk
Dotace z Jihočeského kraje .......  187 000,-Kč, tj. 46,3%