#
#

Navigace

Obsah

 Projekt "Oprava místní komunikace Lhenice na parc. č. 136/38 v k.ú. Lhenice" byl realizován během letních měsíců v roce 2019. Bylo opraveno 309 m místní komunikace.

Celkové náklady byly ve výší 1 608 480 Kč.

Projekt byl podpořen dotací z GP Jihočeského kraje ve výši 667 894 Kč, tj. 41,5%     

                                                                                             logo kraje