#
#

Navigace

Obsah

Projekt „Oprava MK na p.č. 185/5, 185/32 a 459/1 v k.ú. Třebanice“ byl spolufinancován z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora oprav místních komunikací, I.výzva pro rok 2017, reg. číslo 459-021/17.

Projekt byl realizován v srpnu 2017. Realizací projektu byl opraven povrch místní komunikace.


 

Celkové náklady …………………… 1 911 389,65 Kčjčk

Uznatelné náklady ………………. 1 815 820,17 Kč

Dotace z Jihočeského kraje ……. 907 910,- Kč