#
#

Navigace

Obsah

Městys Lhenice jako zřizovatel Základní školy a Mateřské školy Lhenice realizoval projekt z Grantového programu Jihočeského kraje 2020,  Podpora školství,

projekt „Bádej, zkoumej, pozoruj“

Cílem projektu bylo obnovit a modernizovat vybavení školy, které umožní moderní metody výuky – badatelskou činnost, laboratorní činnost, pokusnictví  i experimentování v terénu zejména v oblasti přírodních věd. S ohledem na věkové skupiny je cílem podpořit technickou tvořivost a rozvoj pohybových dovedností.

Celkové náklady :  108 738 Kč

Dotace z Jihočeského kraje 59,67%, tj.: 64 883 Kč

Spoluúčast z rozpočtu Městyse Lhenice: 43 855 Kč.

logo Jihočeského kraje