#
#

Navigace

Obsah

Sanace areálu bývalého ACHP Lhenice - 2. etapa

Reg. č. projektu CZ.05.3.24/0.0/0.0/17_065/0005318

Projekt řeší sanaci arálu bývalého ACHP Lhenice, Jedná se o likvidaci  toxických odpadů zbylých po 1. etapě sance, dále odstranění kontaminované odpadní vody, odstranění zeminy s obsahem PCB, která se nachází na hromadě na venkovní zpevněné ploše v množství cca 5 500 t a sanaci požární nádrže. Součástí sanace je průběžný i závěrečný monitoring. 

Realizace projektu je 22 měsíců, sanaci provádí firma FCC Česká republika, s.r.o.

Začátek sanace  je od 28.11.2018

Celkové náklady jsou 37 555 202,58Kč

Dotace ze SFŽP je 31 921 922,19Kč

Dotace (kofinancování) z rozpočtu Jihočeského kraje je 2 500 000Kč

Vlastní podíl z rozpočtu městyse Lhenice je 3 133 280,39Kč