#
#

Navigace

Obsah

Z historie a činnosti Českého svazu žen ve Lhenicích

Typ: ostatní
-

V roce 2007 jsme vzpomněli 40.výročí založení Českého svazu žen. Zalistovali jsme v kronice a dozvěděli se, že například ……

V roce 1950 si skupinka 20 žen, pod vedením Milady Hyndrákové, ušila nádherné kroje, které se dodnes využívají při slavnostních příležitostech.

V roce 1950 byl první „Babský bál“, který navštívilo na 700 lidí a výtěžek ženy věnovaly na zakoupení sanitky pro Lhenice, organizovaly „Konopickou“, hrály divadlo, pod názvem Rada žen se aktivně zapojovaly do všech činností v obci

V roce 1967 byla vytvořena masová ženská organizace – Český svaz žen, jako složka tehdejší Národní fronty. V počtu 40ti žen byla založena i u nás, ve Lhenicích. Její první výbor pracoval dlouhá léta ve složení Alena Čermáková, Božena Fialová, Milada Hyndráková, Marie Novotná, Aloisie Hudcová, Veronika Jarošová, Irena Šlesingerová, Zdeňka Píhová, Zdeňka Bumbová a Anděla Trnková. Ženy se věnovaly hlavně zájmové činnosti a organizování akcí v obci – pořádaly kurzy šití, vaření, pečení a zdobení perníčků, batikování i drhání a podobně. Soutěžily také v recitaci, organizovaly spolu s ČČK večery pro dárce krve. Do organizace se hlásilo stále více žen .

V roce 1985 bylo v ČSŽ 202 členek. Ženy vždy patřily mezi nejaktivnější v obci – nacvičovaly spartakiády, pořádaly turnaje v odbíjené, karnevaly a sportovní hry pro děti, zájezdy do divadel, módní přehlídky, výstavky ručních prací, bazary oblečení a samozřejmě se zúčastňovaly všech možných brigád na zvelebení obce, či při dokončovacích pracích při výstavbě školy, školky, kulturního zařízení apod.

Mezi velmi zdařilé akce patří v posledních letech pochody pro rodiče s dětmi ze Lhenic do Jámy – proběhlo 10.ročníků a zúčastňovalo se jej až na 120 rodičů s dětmi, nyní chodíme do Vodice („Za zábavou a co víc, pojďte s námi do Vodice“, který organizujeme vždy v květnu. Rády také vzpomínáme na družbu se slovenskými ženami z Budče. Tolik historie.

V dubnu 2007, na okresní konferenci ČSŽ, obdržely poděkování s kytičkou za dlouholetou práci také naše členky – Růžena Hošnová, Helena Hůrská, Jaroslava Jarošová, Marie Pelikánová a Hana Rundová. Poděkování patří nejen jim, ale všem ženám, které v organizaci stále pracují.

V současné době má místní organizace 35 členek. Každý týden se scházíme a cvičíme jógu (již 6 let), oblíbené jsou „dámské kluby“ s různými náměty – ruční práce, besedy, práce s dětmi, zájezdy, akce ve spolupráci s Městysem Lhenice či jinými organizacemi v obci, zapojujeme se též do dobročinných akcí (Květinový den = liga proto rakovině, Bílá pastelka = pro zrakově postižené apod.)

V roce 2008 jsme uspořádaly opět vycházku do Vodice spojenou s opékáním vuřtů (7.ročník), na jaře a na podzim zájezd za relaxací do lázní Bad Fűssing, pomáhaly jsme při organizaci oslav 725 let Městyse Lhenice, organizovaly charitativní akce Květinový den a Bílou pastelku, zúčastnily jsme se podzimních Slavností plodů v Chelčicích s výrobky do soutěže „O nejlepší ovocnou dobrotu“. Zúčastnily jsme se též zájezdu lhenických turistů na Krimmelské vodopády. Při „adventním dámském klubu“ budeme vyrábět slaměné vánoční ozdoby a spoluorganizujeme předvánoční posezení pro seniory s místní dechovkou Kapelka…

Naše činnost je velmi pestrá - rádi přivítáme i ostatní ženy a dívky. Přijďte mezi nás s novými nápady a elánem!


Marie Schacherlová a Milada Rundová


Vytvořeno: 1. 9. 2008
Poslední aktualizace: 1. 9. 2008 00:00
Autor: