#
#

Navigace

Obsah

Odpady

Svoz odpadu

POPELNICE opatřené známkou v hodnotě 75,-Kč budou v roce 2021 vyváženy 1x za 14 dní – VŽDY V ÚTERÝ.
Svoz tříděného odpadu je každé PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci.

Podrobný rozpis pro r. 2021 je uveden v kalendáři Chelčicko - Lhenicko 2021 nebo níže:

Svoz komunálního odpadu:

   5.1.              6.7.

 19.1.            20.7.

  2.2.              3.8.

16.2.             17.8.

  2.3.             31.8.

16.3.             14.9.

30.3.            28.9.

13.4.            12.10.

27.4.            26.10.

11.5.               9.11.

27.5.             23.11.

8.6.                7.12.

22.6.             21.12.

 

Svoz tříděného odpadu:

  4.1.

  1.2.

  1.3.

12.4.

 3.5.

 7.6.

12.7.

 2.8.

 6.9.

4.10.

 1.11.

6.12.

 

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.

 


SBĚRNÝ DVŮR je  od 1.11.2014 otevřen.

Ve Lhenicích je otevřen sběrný dvůr v místech bývalé sběrny surovin.

Otevírací doba sběrného dvora

Den v týdnu provozní doba
pondělí 13:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 17:00
sobota 13:00 - 17:00

.

Na sběrný dvůr mohou občané s trvalým pobytem ve Lhenicích a osadách odložit odpad bez poplatku. Jaký odpad lze odložit naleznete v sekci vše o odpadech.

Zde je možno taky odložit elektroodpad. 

 

Kompostárna Lhenice

V těsné blízkosti areálu Sběrného dvora je také kompostárna, která také byla podpořena dotací z EU fondů z SFŽP částkou ve výši5 162 000Kč, což představuje 81% z celkových nákladů projektu.

Otevírací doba kompostárny je v období duben až listopad takto:

Den v týdnu provozní doba
pondělí 13:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 17:00
sobota 13:00 - 17:00

Do kompostárny lze odevzdat biologický odpad ze zahrad a sadů tj. trávu, listí, větve, plevel ze zahrádek a podobně. Nelze zde odevzdat biologický odpad živočišného původu či zbytky jídel.