#
#

Navigace

Obsah

Odpady

Informace o odpadech

Informace k projektu SMOJK "Pořízení domácích kompostérů II." - zde:

Svoz odpadu

POPELNICE opatřené známkou v hodnotě 75,-Kč budou v roce 2019 vyváženy každý sudý týden – VŽDY V ÚTERÝ.
Svoz tříděného odpadu je každé PRVNÍ PONDĚLÍ v měsíci.
Podrobný rozpis je uveden v kalendáři Chelčicko - Lhenicko 2019, který si občané mohou vyzvednout na úřadu městyse Lhenice zdarma nebo zde:

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE.

 


SBĚRNÝ DVŮR je  od 1.11.2014 otevřen.

Ve Lhenicích je otevřen sběrný dvůr v místech bývalé sběrny surovin.

Otevírací doba sběrného dvora

Den v týdnu provozní doba
pondělí 13:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 17:00
sobota 13:00 - 17:00

.

Na sběrný dvůr mohou občané s trvalým pobytem ve Lhenicích a osadách odložit odpad bez poplatku. Jaký odpad lze odložit naleznete v sekci vše o odpadech.

Zde je možno taky odložit elektroodpad. 

 

Kompostárna Lhenice

V těsné blízkosti areálu Sběrného dvora je také kompostárna, která také byla podpořena dotací z EU fondů z SFŽP částkou ve výši5 162 000Kč, což představuje 81% z celkových nákladů projektu.

Otevírací doba kompostárny je v období duben až listopad takto:

Den v týdnu provozní doba
pondělí 13:00 - 17:00
čtvrtek 13:00 - 17:00
sobota 13:00 - 17:00

Do kompostárny lze odevzdat biologický odpad ze zahrad a sadů tj. trávu, listí, větve, plevel ze zahrádek a podobně. Nelze zde odevzdat biologický odpad živočišného původu či zbytky jídel.