#

Navigace

Obsah

Dokumenty Městyse

Obecně závazné vyhlášky

 

Číslo vyhlášky Datum platnosti Popis

č.1-2015

 

č.3-2011

č.2-2011

01.04.2015

 

25.12.2011

01.03.2011

 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

novela OVZ o místních poplatcích

o místním poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu

č.1-2011 21.02.2011 o místních poplatcích
č.1-2009 03.01.2010 doplnění vyhlášky 1-2005 o místních poplatcích
č.2-2005 25.03.2005 zabezpečení schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací
č.3-2005 25.03.2005 nakládání s komunálním odpadem
č.4-2005 03.03.2005

obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2000 o fondu rozvoje bydlení

č.1/2005 01.02.2005 o místních poplatcích
č.5/2004 31.12.2004

OZV kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2004 o stanovení výše příspěvku MŠ a ZŠ

č.2-2004 26.02.2004 zrušení vyhlášek
č.1/2003 03.04.2003

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně nakládání se stavebním odpadem

č.1/2002 19.12.2002 o úhradě vodného a stočného ve dvousložkové formě
č.1/2000 25.05.2000 fondu rozvoje bydlení

č.10/1994

27.01.1994

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí