#

Navigace

Obsah

Personální obsazení Úřadu Městyse Lhenice

 

Olga Ambrožová

matrika, evidence obyvatel, pokladna, správce daní a poplatků, CzechPoint, spisová služba, archiv
Kontakt tel.: 388 321 297, 775 321 293
E-mail matrika@lhenice.cz

Anna Mušková

ekonomická agenda, rozpočty, správce daní a místních poplatků
Kontakt tel.: 388 321 297, 775 321 293
E-mail ucetni@lhenice.cz

Ing. Jan Stiborek

technik – údržba a správa majetku městyse, bytové hospodářství, odpadové hospodářství, správa a údržba počítačové techniky a přestupky
Kontakt tel.: 388 321 102, 775 321 292
E-mai technik@lhenice.cz

Ivana Ragačová

kultura, knihovna, kino, zpravodaj
Kontakt tel.: 388 321 297,  739 034 258
E-mail kultura@lhenice.cz

Antonín Kříž

hajný, správce obecních lesů
Kontakt tel.: 388 321 297, 775 321 294