Menu
Městys Lhenice
Lhenice

Bojová letecká mise

Konec bojové letecké mise "BLACK MAGIC" nad naším Lhenickem

(65. výročí – 1944 – 2009 – 22.2.1944)

Nelze nevzpomenout 65 let od letecké události , kdy nad naším Lhenickem byl Němci sestřelen americký bombardér – Malasův Literátor B-24-D-662 A „Black Magic“ s neblahými důsledky pro jeho desetičlennou posádku a pro některé naše persekvované občany za pomoc jejím letcům.

Po dlouhá léta byla tato událost zahalena rouškou nejasností a dohadů. Až po roce 1989 (po sametové revoluci) nastala možnost tuto „záhadu“ postupně odhalovat až k jejímu úplnému objasnění a to díky badatelům z plzeňského „SLETU“, lhenickému kronikáři, výpovědím tehdy ještě žijícím přímým účastníkům oné události na našem Lhenicku, možnostem nahlédnutí do amerických válečných leteckých archivů, které do té doby byly nepřístupné, hloubkovému zemnímu průzkumu v místě dopadu bombardéru na lhenické „Blážnici“ (prováděn plzeňským SLETEM 29.10.1999) a též i lhenickým návštěvám letců z „Black Magic“ (a to 2x palubním technikem, serž.M.Q.Vanderhoofem – 19.8.1999 a 6.6.2000; 1x navigátorem, por.H.L.Williamsem – 6.5.2000 a to i s rodinami).Jako mozaika byla tato „causa“ postupně skládána, upřesňována, doplňována, až se stala „rozluštěnou“ a zcela uzavřenou. Přestala býti záhadou…

O vývoji pátrání po stopách „black Magic“ jsme Vás v těchto létech v našem měsíčníku „Moje Lhenicko“ pravidelně informovali (zájemci mohou zpětně do nich nahlédnout na internetových stránkách našeho městyse – sekce úřad městyse, Lhenický zpravodaj, archiv… Byl vydán i bulletin „Literátor B-24-D „Black Magic“ nedoletěl a to ve dvojím vydání. ( autor Mgr. Jan Bumba ) Proto nyní přinášíme jen stručnou definitivní rekapitulaci oné události.)

Stručná rekapitulace konce „Black Magic“

  • Nasazení „black Magic“ – 22.2.1944 (u nás o masopustním úterý) do mohutné spojenecké letecké bombardovací operace „Argument“britské RAF a americké 8.letecké armády dislokované v Anglii a 15.dislokované v Itálii.
  • Domovská základna „Black Magic“ – „Fortunate Cesare“ u italského městečka „Lecce“
  • Bombardovací cíl „Black Magic“ – letecká továrna v Regensburgu (Řezno)
  • Desetičlennou posádku toho dne (22.2.1944) na „Black Magic“ tvořili:

Velitel, 1.pilot por.D.E.Malas; 2.pilot E.N.Brady; navigátor, por.E.L.Williams; bombometčík, por.Ch.H.Hawley; palubní mechanik, serž.M.Q.Vanderhoof; radio-operátor J.C.Hart; střelci – serž.J.G.Brinkman, serž.V.C.Dabek, serž.S.S.Schwartz, serž.R.Tropeano (zároveň radista).

Start do akce: 22.2.1944 – brzy ráno a to s ostatními 118 bombardéry z 47.bombardovacího wingu s ochranou 185 stíhacích letounů.
Dosažení cíle (Regensburgu): 22.2.1944 – v poledne - bombardovací úkol splněn.
Návrat na základnu: následně přes jihozápadní Čechy.
Napadení „Black Magic“ (Messerschmitty 110): poprvé u Nepomuku, „Black Magic“ poškozen, podruhé „smrtelně“ nad Smědečskem (němečtí stíhači z vídeňské základny využívají nechráněnost bombardérů americ.stíhačkami, způsobenou jejich výměnou z důvodu jejich kratšího doletu). Nejen „Black Magic“ , ale i další bombardéry na to tvrdě doplácejí. Američané mají veliké ztráty.
Výsadek posádky do našeho kraje: poškozený „Black Magic“ se stává neovladatelným, ztrácí výšku, proto velitel Malas vydává rozkaz k opuštění letounu. Problém nastává s těžce zraněným Brinkmanem v zadní střelecké věži. Za pomoci Vanderhoofa v poslední chvíli opouštějí spolu palubu, za nimi vyskakuje již jen velitel Malas.
Dopad „Black Magic“ na Bláznici: již opuštěný, neřiditelný bombardér, naštěstí pro Lhenické, zarývá se hluboko do země hned těsně pod městečkem a exploduje.

Krátkodobý pobyt amerických letců na Lhenicku:

  • Střelec a radista, serž.Tropheano dopadá do lesa nad „Pavelkovinou,“ nad vesničkou Jáma. Na této samotě nalézá pomoc, ale do večera je německým financem z Mičovic dobrovolně zatčen a předán gestapu
  • Velitel, 1.pilot Malas dopadá do alejí pod velkou kaplí v Brabcích, vydává se směrem k Záhorkům, kde potkává čeledína Brože z Vadkova a spolu jdou do vsi, kde jsou již ošetřováni a občerstveni dva letci z jeho posádky
  • Na luka, hned pod Vadkovem, dopadají vážně poraněný střelec serž.Dabek (vymknuté koleno po dopadu), spolu s ním i zřejmě druhý pilot Brady a Vadkovskými jsou odvedeni do výměnku k Hujzlům, kde se poté shledávají s velitelem Malasem a posléze všichni tři jsou (též do večera) zatčeni přivolaným gestapem.
  • Těsně u Lhenic (u Lizmasů kříže, blízko vodárny) dopadají těžce zraněný serž.Brinkman spolu se serž.Vanderhoofem. Za pomoci několika lhenických občanů nacházejí nutnou lékařskou pomoc u MUDr.V.Jandery v jeho ordinaci, kam vtrhne gestapo a oba letci jsou zadrženi. Jen díky lhenickém německému vedoucímu V.Meyerovi, který uvedl, že lhenický doktor ošetření provedl na jeho příkaz, je MUDr.Jandera poté ušetřen persekucím. Němečtí lékaři následně prohlašují, že díky jeho první lékařské pomoci byl tak Brinkmanovi zachráněn život (po průstřelu nohy hrozila otrava krve)
  • U Vodice, kde se říká „U louže“, dopadá navigátor por.Villiams. Toho přivádí do vsi, do domku „u Hanušů“, Jan Kalíšek (skrývá se – utekl z reichu). I Villiams je zde do večera zatčen četníky a předán gestapu.

Výsadek dalších letců na Smědečsko a Chrobolsko: další z posádky – bombometčík, por.Havley, radiooperatér serž. Hart a střelec Schwarz dopadají na „Doubravu“ a i na jiná místa, ale i oni jsou zakrátko zadrženi četníky z Chrobol a prachatickým gestapem.

Důsledky konce „Black Magic“: po zadržení a ošetření v nemocnici vážně zraněných Brinkmana a Dabeka celá 10ti členná posádka putuje do různých zajateckých táborů, aby všichni útrapy v nich přežili a po válce se navrátili domů, do USA.

Ze všech našich, kteří prokazatelně americkým letcům pomohli, nejhůře dopadli Vadkovští. Za pomoc nepříteli byli zatčeni a poté vězněni do konce války: Jan Šandera a Marie Vondrušová, též i Václav Hamberger, který byl však posléze pro stáří propuštěn, právě tak, jako dlouhodobému žalářování byla nakonec ušetřena i Marie Šandová. Po válce byli za statečný čin vyznamenáni: Jan Šandera – nejvyšším občanským americkým vyznamenáním – „Medailí svobody“, Marie Vondrušová – vysokým vyznamenáním Svazu protifašistických bojovníků. Všichni jmenovaní již zemřeli.

Lidi dobré vůle z opačného konce světa náhodně spojila jedna válečná epizoda. Nezapomínejme jich! Navždy tak byl uzavřen příběh o statečném „Black Magic“.

Nám i generacím příštím bude tuto leteckou válečnou událost stále připomínat pamětní deska, vsazena v průčelí staré radnice (nyní knihovny) dne 5.5.2005, též knihy „Operace Argument“ – kapitola „Poslední let Black Magic“ (vydána v r.2004 u nás) a „Bezejmenní hrdinové“ (vydána po r.2000 v USA). Na vydání obou knih se podílel i lhenický kronikář Mgr. Jan Bumba.

Ve lhenické knihovně lze zapůjčit knihu „“Operace argument“ (podtitul: „Sestřelení amerických bombardérů u Horšovského Týna, Nepomuku a Lhenic v únoru 1944“), autoři“ Karel Foud, Jiří Kolouch, PhDr.Vladislav Krátký, Mgr.Jan Vladař; vydal: Karel Foud nákladem vlastním ve spolupráci s městem Nepomuk a Mikroregionem Nepomucko v r.2004.

Autor článku Mgr.Jan Bumba

Munipolis

MUNIPOLIS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
5
1
7
2 3
1
4
3
5
5
6 7
4
8
2
9
1
10
1
11
4
12
2
13
1
14
2
15 16
2
17
1
18
6
19
3
20
1
21
2
22 23
2
24
3
25
4
26
1
27
1
28 29 30
2
31
1
1
5
2
2

Datová schránka

Datová schránka