Menu
Městys Lhenice
Lhenice

Sazebník správních poplatků

dle Zákona č. 634/2004 Sb.

Nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin        
 •  50,-- Kč za každou matriční událost
Změna trvalého pobytu  
 • 50,-- Kč za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku
Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních záznamů,  z evidencí, z listin nebo dalšího písemného a obrazového nálezu
 • 50,-- Kč za každou i započatou stránku
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu
 • 100,-- Kč
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie
 • 30,-- Kč za každou i započatou stránku
Ověření podpisu, otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu    
 • 30,-- Kč
Vydání povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného nebo na dřívější příjmení
 • 100,-- Kč
Změna příjmení v ostatních případech 
 • 1.000,-- Kč
Uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území České republiky
 • 2.000,-- Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
 • 1.000,-- Kč
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem
 
 • 500,-- Kč 

Úřad

Univerzální překladač

Překlad (translations)

GObec

GObec

Munipolis

MUNIPOLIS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
1
30
5
1
7
2 3
1
4
3
5
5
6 7
4
8
2
9
1
10
1
11
4
12
2
13
1
14
2
15 16
2
17
1
18
6
19
3
20
1
21
2
22 23
2
24
3
25
4
26
1
27
1
28 29 30
2
31
1
1
5
2
2

Datová schránka

Datová schránka