Menu
Městys Lhenice
Lhenice

Systém odpadů ve Lhenicích

Vážení občané,
systém nakládání s odpady ve Lhenicích má jistá pravidla.

Jak třídit odpady - aneb kam s nimi v městysi Lhenice

Odpady z domácností lze rozdělit na několik skupin:

 1. Tříděné odpady
 2. Nebezpečné odpady
 3. Velkoobjemové odpady
 4. Elektroodpady a odpady podléhající zpětnému odběru
 5. Stavební odpad
 6. Baterie, akumulátory
 7. Pneumatiky
 8. Komunální odpad

Popis skupin:

 1. Tříděné odpady – jsou to odpady, které lze dalším dotříděním upravit na druhotnou surovinu, popřípadě zpracovat na jiný výrobek. Jedná se o sklo, papír, plasty, nápojový karton tzv. tetrapack (obaly od džusů, vína,mléka a podobně), železo a barevné kovy.
 2. Nebezpečné odpady – odpady, které jsou v katalogu odpadů označeny jako nebezpečné a které svojí povahou mhou ohrozit životní prostředí např. obaly se zbytky barev, zbytky léků, obaly od motorových olejů a podobně.
 3. Velkoobjemový odpad – obecně odpad komunálního charakteru, který se nevejde do popelnice např. nábytek, koberce, umyvadlo a podobně
 4. Elektroodpad – vysloužilé jakékoliv elektrozařízení – zjednodušeně řečeno cokoliv co má v sobě motor nebo je na elektriku či akumulátory tj. včetně plastových dětských hraček. Tento odpad podléhá režimu zpětného odběru u prodejců a nebo je jej možno odevzdat na místech k tomu určených.
 5. Stavební odpad – odpad vzniklý při stavební činnosti tj. suť, střešní krytiny, sádrokarton a podobně.
 6. Baterie – sbírají se na místech k tomu určených a v obchodech. Podléhají podobnému režimu jako elektroodpad. Akumulátory se shromažďují na místě k tomu vyhrazeném a následně jsou předány k recyklaci
 7. Komunální odpad – je ostatní odpad mimo výše uvedené vznikající při provozu domácnosti

 

1.Tříděný sběr

U nás je tříděný sběr to znamená sklo, papír,plasty a nápojový karton realizován takto: papír, směsný plast, nápojový karton je sbírán pytlovým sběrem se svozem 1x měsíčně – první pondělí v měsíci, PET a sklo je sbíráno pomocí kontejnerů a.Papír - je sbírán do pytlů modré barvy.

Patří sem - noviny, časopisy, papírové obaly, např. krabičky od čaje, sýrů, čisté pytlíky od cukru, mouky a podobně, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Papírový obal je zpravidla označen PAP nebo číslem 20, 21, 22 .

Nepatří sem - papír znečištěný potravinami, použité pleny, obvazy, hygienické potřeby, voskovaný papír, kopírovací papír, samopropisovací papír, dehtový papír. Pro další zpracování je vhodný pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mastný nebo od bláta.

 

SKLO –

 

je u nás sbíráno odděleně tedy bílé a barevné pomocí kontejnerů.

Do kontejnerů na bílé sklo (bílý kontejner) patří veškeré obalové sklo ČIRÉ např. kompotové sklenice, flašky od nápojů, lihovin a podobně. Označení skla je GL, 70, 71, 72

Nepatří sem - např bílá flaška od Malibu, jakékoliv barevné sklo a tabulové sklo.

Do kontejnerů na barevné sklo ( zelený kontejner) patří veškeré ostatní barevné skleněné obaly a tabulové sklo.

Nepatří sem - autoskla, drátoskla , porcelán, keramika, zrcadla. Tyto materiály je nutno odložit do popelnice, nelze je recyklovat.

 

PLAST –


jeho sběr je realizován odděleně PET pomocí kontejnerů a ostatní plasty pomocí pytlů, který má žlutou barvu. PET je nutno sešlápnout, pro ušetření objemu a snížení nákladů na jeho přepravu.

Ostatní plasty se ukládají do žlutých pytlů.

Patří sem - plastové nádoby a lahve, plastové kelímky, sáčky a fólie, čisté plastové obaly od mléka, jogurtů a ostatních mléčných výrobků, plastové tašky, prázdné plastové obaly od šamponů, kosmetiky a čistících prostředků. S ohledem na možnost dotřídění a frekvenci svozu v naší obci je nutno odkládat obaly maximálně čisté beze zbytků potravin. Dále nelze odkládat plastové obaly např. kelímky s víčkem z jiného materiálu např. hliník, papír a podobně. Obaly jsou na výrobcích označeny obvykle takto PE,PP,HDPE, LDPE, PS, PET nebo čísly se značkou recyklace a to čísly 1,   2, 4, 5, 6.

Nepatří sem - obaly označené číslem 3 popřípadě PVC to jsou například bakelit, guma, PVC, linoleum, pneumatiky, novodurové trubky, vodovodní trubky, plastové obaly od chemikálií olejů a barev, ubrusy, obaly od léků tzv. blistry ( jsou vyrobeny z PVC), plastové obaly znečištěné od potravin nebo v kombinaci s hliníkem.

 

NÁPOJOVÝ KARTON –


se sbírá do pytlů oranžové barvy, v místních částech obce do popelnic označených samolepkou nápojový karton s oranžovým víkem.

Patří sem - všechny krabice od džusů, mléka, vína a podobně. Nutno je malým množstvím vodou vypláchnout a sešlápnout. Označení obalů je většinou C/PAP  81, 82.

Nepatří sem - obaly se zbytky potravin.

Nepatří sem - jakkoliv znečištěné nápojové kartony, ani jiné kombinované obaly, papírové kartony a podobně.
e.Železné a barevné kovy lze odevzdat ve sběrně surovin ve Lhenicích.

 

2.Nebezpečné odpady

Lze odevzdat ve Lhenicích na sběrném dvoře. Jedná se o plechovky se zbytky barev, zářivky, výbojky, akumulátorové baterie a jim podobné a další nebezpečné odpady.

Léky odevzdávejte v lékárnách, kde je bezplatně převezmou k likvidaci.

Obaly od motorových olejů odevzdávejte u benzínové pumpy, případně na sběrném dvoře.

 

3.Velkoobjemový odpad 

Možno odložit ve sběrném dvoře

Patří sem - starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety.

Nepatří sem - v žádném případě komunální odpad!!!!

 

4.Elektroodpady

 1. Občané by měli využít povinnost prodejců odebrat zpětně výrobek.
 2. Drobné elektrospotřebiče je možno průběžně odevzdat do tzv. E-boxu umístněného v budově úřadu u vstupu naproti poště, do tohoto E-boxu nepatří akumulátory, baterie a podobně.Pro ně je určen zvláštní box umístěný vedle.
 3. Větší spotřebiče je možno odevzdat ve sběrném dvoře.
 4. Světelné zdroje – zářivky, výbojky je možno odevzdat do boxu umístěného v přízemí budovy úřadu. Nepatří sem klasické vláknové žárovky a tzv. halogenky.

 

5.Stavební odpad 

Je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb. Jeho likvidace je možná pouze na řízených skládkách v našem případě Vodňany, nebo Libínské sedlo. Případné přistavení kontejneru je možno si objednat např. u Rumpoldu Vodňany nebo u Technických služeb Prachatice. Menší množství je možno odevzdat na sběrném dvoře.

 

6.Baterie a akumulátory 

Zpětný odběr použitých přenosných baterií od občanů je zaveden na základě § 38 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů a na základě smlouvy se společností ECOBAT.

V místě zpětného odběru je možno odevzdat veškeré „suché“ baterie nebo akumulátory bez ohledu na typ nebo značku. Přijímány jsou tedy knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé i velké monočlánky, ploché baterie i 9V hranaté baterie, akumulátory do mobilních telefonů, notebooků nebo ručního nářadí. Je naopak zakázáno přijímat „mokré“ akumulátory (např. tzv.autobaterie) nebo akumulátory o větší hmotnosti než 1 kg.

Akumulátory z autmobilů jsou sbírány na sběrném dvoře.

Sběrná místa akumulátorů

Školní 284
Lhenice
384 02
Jednota Coop
Krumlovská ul. (nákupní stř.)
Lhenice
384 02
Úřad městyse Lhenice
Školní 124
Lhenice
384 02

 

7.Pneumatiky 

Všechny autoservisy jsou povinny odebrat pneumatiky od občanů zdarma. Na sběrném dvoře je možno odevzdat pneumatiky bez disků.

 

8.Komunální odpad

Jedná se o veškerý ostatní odpad produkovaný domácnostmi, který nelze zařadit do výše uvedených skupin. Tento se odkládá do popelnic které jsou vyváženy 1x za 14 dní.

Datum vložení: 5. 12. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 2. 2022 9:55
Autor:

Aktuálně

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

GObec

GObec

Munipolis

MUNIPOLIS

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Datová schránka

Datová schránka

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na