Menu
Městys Lhenice
Lhenice

Památky

Památky

Turistika - Památky

Základem půdorysu Lhenic je nevelké obdélné náměstí, přes které kdysi procházela obchodní cesta z Českého Krumlova do Netolic. Dominantou náměstí je kostel sv. Jakuba s farou, panský dům, bývalá radnice a domy postavené ve stylu jihočeského baroka. Bohužel stavební úpravy 50. let dosavadní urbanistický vývoj Lhenic deklasovaly a městečko přišlo o svou dosavadní malebnost. Památkový výraz si zachovaly jen jednotlivé domy, především okolo náměstí a podél cesty do Českého Krumlova.

 


 

KOSTEL SV. JAKUBA

Kostel sv. Jakuba je nejvýznamnější památkou Lhenic. Nejstarší zprávy o svatyni pocházejí již ze 14. století. Je zajímavé, že nebyl zasvěcen paně Marii, jejíž kult cisterciáci šířili, ale sv. Jakubu. Kostely, které byly zasvěceny tomuto světci, byly stavěny v místech se silným obchodem. Svatý Jakub býval patronem poutníků a obchodníků. Kostel má raně gotický původ. V roce 1560 utrpěl kostel i s věží bleskem velké škody a byl poprvé stavebně upravován. Postupem doby přestal vyhovovat zvýšenému počtu farníků a muselo být proto přistoupeno k jeho rožšíření. Došlo k němu ve třicátých letech 18. století kdy byl chrám barokně přestavěn. Byla prodloužena loď a presbytář byl sklenut lunetovou valenou klenbou. V r. 1783 byla zvýšena kostelní věž a opatřena novým jehlancovým krovem. Další opravy kostela byly provedeny v r. 1833, kdy byly z kostelní věže a střechy sneseny prejzy a nahrazeny trvanlivějšími taškami. Věž byla opatřena plechem. V r. 1904 došlo k větším stavebním úpravám, byl prodloužen presbytář a byla postavena nová sakristie s oratoří.Vybavení kostela je barokní z poloviny 18. stol., nejstarší památkou je kalich z r. 1530. Originální tvar má křtitelnice, jejíž mušlovitou nádobu nese andílek, je z 18. stol. Pod presbytářem je klenutá hrobka s rakví faráře Karla Dicenta, kněze Zlatokorunského kláštera a v lodi je pochována 5 farářů, jejichž jména neznáme.

 


 

PANSKÝ DŮM

Důstojnou dominantou Lhenic je nově renovovaný renesanční panský dům, původně zemanská tvrz (po lhenicku zámek), který se nachází na vyvýšené terase severozápadně pod kostelem. Byl postaven v 1. pol. 17. století. Počátečním stavitelem byl zřejmě Martin Grejnar, a dále pokračoval Petr Vok. V roce 1766 byl stavebně upraven a r.1782 prodán Janu Gregorovi. Současným majitelem je pan Karel Gregora. V 1. patře se dochoval kazetový strop, který byl roku 1909 přenesen na zámek Hluboká nad Vltavou. Na začátku 20. století zde byla objevena jáma, tehdy považovaná za propadlé sklepy hospodářských budov. Údajně kolem roku 1920 zde byly nalezeny i jakési tesané kvádry. Chodby vedou pod celými Lhenicemi až na Hradce, a Grejnarov. Bohužel v roce 1950 byly zasypány.

 


 

BÝVÁLÁ RADNICE

Další dominantou a ozdobou lhenického náměstí je budova bývalé radnice. Je postavena ve stylu jihočeského lidového baroka. Základní kámen stavby byl položen v r. 1814, a celé dílo bylo dokončeno v průběhu roku 1815. Stavitelem byl netolický zednický mistr Ondřej Šandera. Budova byla již několikrát zrekonstruována a v současné době slouží pro potřeby knihovny.

 


 

SOCHA SV. VOJTĚCHA a KAŠNA KARLA IV.

Další zajímavostí lhenického náměstí jsou socha sv. Vojtěcha a kašna Karla IV. Socha stojí před budovou bývalé radnice, kašna se nachází 10 m od sochy přes cestu směrem ke kostelu. Socha byla postavena v r. 1802, dokládal to i nápis S. ADALBERTVA 1802 AP na soše, který již není čitelný. Kašna byla postavena na konci 19. století. Obě tyto památky dokreslují vzhled lhenického náměstí a stojí za shlédnutí, i přesto, že jsou prakticky umělecky bezcenné. 

 


 

HŘBITOV U SV. JANA KŘITELE

Nad městečkem u lesa nalezneme také hřbitov u sv. Jana Křitele, který tvoří spolu s křížovou cestou zajímavou krajinnou pozoruhodnost. V r. 1732 byla pořízena nad městečkem socha světce Jana Nepomuckého, jež za několik let dostala i úkryt ve zbudované kapli, kolem níž se od r. 1787 začalo pohřbívat, z důvodů předpisu o pohřbívání mimo lidská sídliště. Hřbitov má dva vchody, jeho dominanty jsou: již vzpomínaná kaple sv. Jana Nepomuckého, hrobka rodiny Špeltů - Vondrášků, hrobka rodiny Gregorových, velký kříž v samém středu hřbitova a nevzhledná márnice kde se dříve pohřbívali sebevrazi a nekřtěnci. Náchází se tu 700 hrobů.

 


 

KŘÍŽOVÁ CESTA

Zajímavou církevní památkou je křížová cesta, která se nachází v přírodním prostředí nad městečkem u lesa. Její vznik je datován do druhé poloviny 19. století. Základem křížové cesty je kaple v Brabcích, kterou dal zbudovat v letech 1865 - 1866 lhenický lékař, František Nemastil, na památku své zemřelé dvacetileté dcery Marie Pátkové. O rok později založil rod Nemastilů další kapli (druhé zastavení) a během příštího roku došlo k postavení dalších kapliček, které rozšířily jejich počet na 14 zastavení. V roce 1928 došlo k opravám všech kapliček, do nichž byly pořízeny nové obrazy, které namaloval malíř Tomáš Peterka. V roce 2000 byla cesta znovu opravována. A současné obrazy jsou kopie mistra Peterky, neboť originály již nebylo možné restaurovat. O současné obrazy se zasloužily výtvarníci manželé Kunešovi z Prachatic.

 


 

LHENICKÁ LÍPA

Další zajímavostí v našem městečku je lípa u Pepíčků, která je stará více než 270 let. Strom se nachází na jižním okraji obce. Vsazen byl roku 1730, a od r. 1976 je chráněn státem. Obvod jejího kmene je 580 cm, výška 25 m, a průměr koruny je 19 m. Kmen stromu je vyhnilý a dutý i v počátcích větví. Ve výši 3 m je rozdělen do dvou mohutných větví. Na západní straně u kořenového náběhu má trojúhelníkový otvor o výšce 70 cm. V roce 1991 lípa vzplála, ale včasným zásahem hasičů nebyla nijak výrazně poškozena. Na jaře příštího roku se opět zazelenala. Lípa je symbolem dávných časů a po tři století sleduje život městečka a osudy lidí v něm.

 

Datum vložení: 23. 7. 2013 10:17
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2013 10:17

Turistika

Univerzální překladač

Překlad (translations)

GObec

GObec

Munipolis

MUNIPOLIS

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
1
28 29 30
3
31
1
1
5
2
4
3 4 5 6
1
7
3
8
4
9
2
10
1
11
4
12
1
13
2
14
1
15
5
16
2
17 18
3
19 20
4
21
1
22
3
23
24 25
2
26 27
1
28
1
29
3
30
3

Datová schránka

Datová schránka